Random things which light up my day

Posted on January 31, 2012

0


Random things which light up my day / Saker som lyser upp min vardag

1. My birdsong ringtunes. / Storlommen i telefonen.

Storlom

1.

2. This electricity control box thing. (The word, anybody?) / Elskåpet som någn har parkerat över.

2.

3. Insence by a drafty window. / Rökelse vid ett otätt fönster.

3.