Val

Posted on September 19, 2010

0


En annan sak som blev bortglömd i sammanhanget var det faktum att ett riksdagsval mot all förmodan materialiserats högt över en främmande planets yta. Och eftersom detta av naturliga skäl inte är en särskilt hållbar position för ett val, hade denna oskyldiga lilla varelse rätt ont om tid att vänja sig vid sin identitet som val innan den blev tvungen att vänja sig vid att inte längre vara något val.
En komplett utskrift av valets tankar från det att det kommit till liv, tills dess det inte längre var vid liv, finns att slå upp i guiden.

Den malmska valen på Naturhistoriska museet i Göteborg

Den malmska valen på Naturhistoriska museet i Göteborg

Another thing that no one made too much fuss about was the fact that against all probability, an election day had suddenly been called into existence some miles above the surface of an alien planet. And since this is not a naturally tenable position for an election day, this innocent creature had very little time to come to terms with its identity as an election day before it had to come to terms with not being an election day anymore.
For a list of what it thought as it fell, please consult the guide.

Advertisements
Tagged: