Skriv (s)om tång / Write like seaweed

Posted on July 26, 2010

0


Tång

Tångens lukt, när den har legat halva dygnet ovanför, halva under vattenytan i ett par sommarveckor. Jag valde ordet “lukt”. Ser framför mig en väldigt poetisk vy av sommarstrand och känner brisen i håret och önskar jag kunde kalla intrycket för doft, för det skulle inte skära sig så med resten av sinnena. Och det skär sig inte. Men det är ingen doft.

Det skulle fungera att kalla det stank eller odör, men jag tycker ju om den. Den passar ju in i idealbilden. Den varma, vackra sommaren och havet och klipporna och de små unkna pölarna som bara genomspolas när det blåser riktigt mycket.

Tång som gör det farligt halt att gå på branta stenar.

Tången som skydd. Eller som mantel för vassa växter och starka klor att dölja sig under.

PS

Enligt “I write like” är denna texten lik James Fenimore Cooper (oöversatt), James Joyce (automatöversatt) och Ursula K. Le Guin (översatt och bearbetad, nedan). Det sista där är riktigt smickrande. Men är det sant?

Blåstång / Bladderwrack

Seaweed

The smell of seaweed, when it has been half-days above, half-days below the water surface for a few summer weeks. I chose the word “smell”. I see before me a very poetic view of the shoreline and I feel the summer breeze in my hair and I wish I could call the impression I get a fragrance, for that would not contradict the rest of the senses. And there is no contradiction. There is also no fragrance.

It would work to call the stench or odor, but I like it. It fits into this ideal image. The warm, beautiful summer and the sea and the cliffs and the small puddles of stale water which are stagnant in waiting for strong winds.

Seaweed which make it dangerously slippery to walk on steep rocks.

Seaweed of protection. Or as cloak for sharp plants and strong claws to hide beneath.

PS

I ran this text through the analyzer at I Write Like, and apparently:

I write like
Ursula K. Le Guin

I Write Like by Mémoires, Mac journal software. Analyze your writing!

Nice!
Any relation to reality?

Advertisements