The Date is Set

Posted on May 8, 2009

0


The Shop opens on June 1st

The date is set.
On Monday July first the Shop will be… pam da-ra-ram …open!

Fans complain across the globe. June first!? But that’s eternities away!
We got a short interview with SaraErika:
“Yes,” she admits. “Eternities. But fast ones. Don’t forget that it is the month of May, and that time flies in mysterious ways in spring. According to ‘Bondepraktikan’ (whatever it might be referred to as in English, please comment if you have a suggestion), well according to ‘Bondepraktikan’ May is a month when one should take warm baths, and eat warm food, but not eat the head of animals because that makes strange damage to the human heart. One should use wormwood and sage in ones drink. And some other things.”
“The shoemaker is on holiday until the lilac blossoms,” she says, and continues “which it will do any minute now. And a Gentleman Adventurer saves the day (as he does every day, of every month). And students take exams.”

Butiken öppnar 1:a juni

Nu är det bestämt. Måndagen den första juni öppnar butiken.

— Men det är ju jääättelänge kvar! klagar de hysteriska fansen.
— Jaa, säger SaraErika i den korta intervju vi har fått. Det är det. Det är jättelänge. Men det går också väldigt fort. Ty betänk att det ändå är månaden maj. Tentamenstider för somliga — och i tentamenstider finns aldrig tillräckligt med tid (fast den tid som finns är fullt nog) — och härlig vår för andra. Skomakarn har semester (i några minuter till innan syrenen slår ut).

I denna månad skall man warmt bad, och bruka warm spis, och det är godt att taga drick till sig, som gör blod, och skall man intet djurs hufwud äta, förty det gör menniskans hjerta märkelig skada; man skall bruka malört och salvia i sin dryck. I Twillingarne är godt att wandra, att köpa och arbeta i eld, och att sätta barn i skola. (1875 års Bondepraktika)

Och Othar Tryggvasen, gentlemannaäventyrare, skola rädda Europa. Igen.

Advertisements