Larboard tack / Babords halsar

Posted on April 24, 2009

1


1. Ship of some sort

1. Ship of some sort

Bad photos on new ideas

Still on that sailing theme. Some sketches.

Since Figure 1 seems pretty complicated to do with silver wire I started to experiment with the tutorial “Who should turn?” images like the one in Figure 2.

This is still in the first stage of experiment, but it might turn into something. Actually, this opens for a whole series of combinations. “Combine you own situation.” I’ll keep you posted.

Quiz: Who <i>should</i> turn?

2. Quiz: Who should turn?

Dåliga bilder på nya idéer

När seglingsabstinensen sätter in är det svårt att tänka på annat. Hur hanterar man det? Svar: Man låter segling genomsyra allt annat.

Fartyget i figur 1 — vad det nu kan tänkas vara förnågot — kändes lite för storprojektavancerat för att börja med idag (inatt) och skulle kräva en hel del ytterligare tänkande och ritande. Orden “keep it simple” svävar genom rummet. (Och av en enastående tillfällighet betyder det, på G’Gugvantiskaiska, ungefär “Förlåt. Jag tar tillbaka vad jag sa om din mamma. Det var onödigt. Vänner?” Och Vl’hurgledaren och G’Gugvantledaren skakade hand och levde lyckliga i alla sina dagar. Och dethär sidospåret är slut.)

Hursomhelst så simplade jag mig hela vägen tillbaka till “Kurs & bäring” och väjningsregelbilder av typen som i figur 2. (Och du, vem är det som ska väja egentligen?)

Efter lite experimenterande har jag några idéer som kan funka. Ärligt talat; det här öppnar ju för en hel kollektion. Önska din egen väjningsregel. Kombinera dina egna situationer.

Haha. Här vet ni inget om vem som väjer förrän jag säger något om den andra båten. Motorbåt.Segelbåt.

Haha. Här vet ni inget om vem som väjer förrän jag säger något om den andra båten.

SaraErika tog facebooktestet “Vilken väjningsregel är du?” och resultatet är Babords halsar väjer för styrbords halsar:
Hals över huvud ger du dig iväg utan att tänka så mycket på vad du borde.
De ä ba å åk. Styr gör nån annan. 

Comment * Like * Take this Quiz 

Advertisements